GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Incepand cu 25 mai 2018, a Regulamentului 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date sau pe scurt GDPR, dorim sa va aducem la cunostinta ce informatii colectam despre dvs pe timpul utilizarii site-ului wutaokungfu.ro

Definitia GDPR

(Art. 5 GDPR) „date cu caracter personal” reprezinta orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Site-ul wutaokungfu.ro colecteaza si prelucreaza urmatoarele date:

 • e-mail – obligatoriu, furnizat de utilizator.
 • nume si prenume– furnizat de utilizator, nu e obligatoriu.
 • adresa – furnizat de utilizator, nu e obligatoriu.
 • numar de telefon – furnizat de catre utilizator, nu este obligatoriu.
 • IP – prevenirea atacurilor (blocare trafic de la IP, interzicere acces pe site, blocare permanenta sau temporara pentru autentificare) – furnizat automat de furnizorul de internet/proxy-ul/vpn-ul folosit. Se stocheaza permanent doar IP-urile care produc trafic nejustificat. Pentru situatiile temporare, inregistrarile se sterg in maxim 24 ore.

Alte elemente ce mai sunt stocate pe server sau dispozitivul dvs

 • fisiere temporare
 • cookies
 • id-urile terminalelor pentru mesajele push de notificare (telefon si browser).

Acestea NU pot ajuta la identificarea unui utilizator decat in combinatie cu elementele enumerate si descrise anterior.

Drepturi conferite de GDPR

 • Dreptul la informare
 • Dreptul de acces inseamna ca persoana vizata are dreptul de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca persoana vizata are dreptul de a solicita sa i se sterga datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Transferul datelor personale

Transferul datelor personale nu se va realiza catre nici o persoana terta decat in cazul unei decizii judecatoresti sau a unei situatii de urgenta. Exceptie de la aceasta regula face Clubul Sportiv Wudao, singurul beneficiara si furnizoar direct a tuturor informatiilor si fisierelor existente. Bazele de date NU vor face obiectul tranzactiilor comerciale cu alte entitati.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

In site exista o categorie de prelucare a datelor:

– transmiterea mailurilor cu informari legate de activitatile clubului

Pentru solicitari legate de exportul sau stergerea datelor personale va rugam sa ne contactati prin email: kfwutao@gmail.com